CBTT: CÔNG VĂN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY VỀ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 TỔ CHỨC NGÀY 30/6/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes công bố Công văn công bố thông tin của Công ty về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 30/6/2022

Kính mời quý anh/chị theo dõi thông tin và tải file đầy đủ tại đây

Tin tức liên quan