16:00 07/10/2020

Ra mắt vào năm 2018, dự án FLC Quảng Bình đã trở thành điểm nổi bật trên thị trường bất…