09:03 11/02/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo nghị quyết về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Hoài Sơn kể từ ngày 10/02/2020. Mời xem file đầy đủ tại đây

Xem thêm

17:52 04/02/2020

Công ty Cổ phần phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES công bố thông tin về…

13:49 31/01/2020

Theo UBCK Nhà nước, hiện có 120 mã cổ phiếu của các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) đang niêm…

19:00 20/01/2020

Công ty Cổ phần phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES công bố thông tin Báo…

19:00 20/01/2020

Công ty Cổ phần phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES công bố thông tin Báo…

10:32 16/01/2020

Không còn phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn ngân hàng, các doanh nghiệp bất động sản ngày càng có những…