17:59 04/10/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes công bố về việc nhận được văn bản về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế Kính mời quý anh/chị theo dõi thông tin và tải file đầy đủ tại đây

Xem thêm

09:46 28/09/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes công bố Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT-FLCHOMES…

22:16 21/09/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes công bố kết quả họp ĐHĐCĐ…

21:11 13/09/2022

Công văn CBTT của Công ty về việc nhận được quyết định của cơ quan thuế Kính mời quý anh/chị…

23:38 29/08/2022

Công văn CBTT Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT-FLCHOMES ngày 29/8/2022 của Hội đồng quản trị về việc bán tài sản. Kính…

17:51 19/08/2022

Công văn công bố thông tin của Công ty về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm…