16:18 09/09/2020

Dự kiến 4 tòa chung cư (CT-01) và một số khu vực thuộc dự án KĐT phường Hà Khánh (giai…