15:11 20/08/2020

Dự án được nhắc đến ở đây là FLC La Vista Sadec, khu đô thị đầu tiên do Tập đoàn…

15:45 30/07/2020

Nhờ chiến lược tập trung phát triển đô thị gắn với du lịch, Sa Đéc đang thể hiện sức mạnh…