14:54 28/12/2020

Song song với việc phát triển du lịch gắn với các làng hoa nổi tiếng, Sa Đéc đang ngày càng…

20:35 18/12/2020

Là một trong những tổ hợp đô thị đồng bộ và hiện đại hàng đầu của thủ phủ hoa miền…

16:02 10/12/2020

Sau 5 năm thực hiện nghị quyết về phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020, thành phố Sa Đéc đang…

15:11 20/08/2020

Dự án được nhắc đến ở đây là FLC La Vista Sadec, khu đô thị đầu tiên do Tập đoàn…

15:45 30/07/2020

Nhờ chiến lược tập trung phát triển đô thị gắn với du lịch, Sa Đéc đang thể hiện sức mạnh…