Bản Tin

Nhà Đầu Tư

15:08 10/06/2021

(PLO)-Đại hội cổ đồng FLCHomes đã thông qua chủ trương chi trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 7% bằng tiền mặt (tương ứng một cổ phiếu được nhận 700 đồng). Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) FLCHomes vừa thống nhất phương án kinh doanh năm 2021 với mục tiêu doanh thu 1.700 tỉ […]

Xem thêm

09:00 20/05/2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Phát Triển Bất Động Sản FLCHomes Hội…

21:43 13/05/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo nghị quyết v/v ký kết và…

22:13 29/04/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo Nghị quyết về việc miễn nhiệm…

09:00 15/04/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo nghị quyết về việc triệu…

18:20 09/02/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo về ngày đăng ký cuối…