Bản Tin

Nhà Đầu Tư

15:36 09/09/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes trân trọng thông báo công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước. Chi tiết xin mời xem tại đây  

Xem thêm

16:40 02/07/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes trân trọng thông báo Giấy phép…

10:05 29/06/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo về việc lựa chọn…

15:08 10/06/2021

(PLO)-Đại hội cổ đồng FLCHomes đã thông qua chủ trương chi trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ…

09:00 20/05/2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Phát Triển Bất Động Sản FLCHomes Hội…

21:43 13/05/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo nghị quyết v/v ký kết và…