Bản Tin

Nhà Đầu Tư

16:40 02/07/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes trân trọng thông báo Giấy phép chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần 17. Chi tiết xin mời xem tại đây

Xem thêm

10:05 29/06/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo về việc lựa chọn…

15:08 10/06/2021

(PLO)-Đại hội cổ đồng FLCHomes đã thông qua chủ trương chi trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ…

09:00 20/05/2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Phát Triển Bất Động Sản FLCHomes Hội…

21:43 13/05/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo nghị quyết v/v ký kết và…

22:13 29/04/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo Nghị quyết về việc miễn nhiệm…