14:00 14/10/2020

Với chủ đề “Khơi nguồn sống mới”, đại dự án lớn bậc nhất tại miền Trung FLC Quảng Bình Beach…