CBTT: FLCHOMES CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHÍNH THỨC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY KỂ TỪ NGÀY 15/11/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes công bố thông tin về việc bổ nhiệm chính thức đối với các nhân sự sau giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/11/2023, bao gồm: Bà Nguyễn Thị Xuyên, Ông Mai Phương Nam, Ông Phan Thanh Điệp

Kính mời quý anh/chị theo dõi thông tin và tải file đầy đủ tại đây

Tin tức liên quan