CBTT: FLCHOMES CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty.

Kính mời quý anh/chị theo dõi thông tin và tải file đầy đủ tại đây

Tin tức liên quan