CBTT: NGHỊ QUYẾT HĐQT BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC CÔNG TY

Công ty Cổ phần phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES công bố thông tin về việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Hương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty kể từ ngày 07/01/2020.

File nghị quyết tải về tại đây.

 

 

Tin tức liên quan