CBTT: NGHỊ QUYẾT HĐQT PHÂN CÔNG CÔNG TÁC ĐỐI VỚI PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty Cổ phần phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES công bố thông tin về việc Bà Phùng Thị Hải Vân thôi đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách để đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 07/01/2020.

File nghị quyết tải về tại đây.

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan