CBTT: NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Công ty Cổ phần phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES công bố thông tin về việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Hương giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 03/02/2020.

Thông tin nghị quyết mời xem tại đây

Tin tức liên quan