CBTT: NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔI GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo nghị quyết về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Phùng Thị Hải Vân kể từ ngày 10/02/2020.

Mời xem file đầy đủ tại đây

Tin tức liên quan