CBTT: V/V FLCHOMES THAY ĐỔI NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes công bố thông tin về việc “Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2023”. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng sau khi thay đổi là ngày 31/05/2023.

Kính mời quý anh/chị theo dõi thông tin và tải file đầy đủ tại đây

Tin tức liên quan