CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CỦA CÔNG TY FLCHOMES (MÃ CK: FHH)

Ngày 25/11/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES nhận được Công văn số 7056/UBCK-GSĐC ngày 25/11/2019 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc đăng ký công ty đại chúng, theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES đã được chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng kể từ ngày 25/11/2019. Thông tin chính về Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES như sau:

– Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES
– Mã số doanh nghiệp: 2802383456
– Địa chỉ trụ sở chính: Bamboo Airways Tower, Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
– Điện thoại: 024.37872999
– Website: https://flchomes.vn

 

Tin tức liên quan