FLCHomes có HĐQT mới sau khi tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường

Ngày 8/8/2023, tại Hà Nội, CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 với sự tham dự của hơn 65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại phiên họp, các cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua việc bầu mới HĐQT thay cho các thành viên đã miễn nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ. Với tỷ lệ đồng thuận cao, bà Trần Thị Hương, bà Nguyễn Thị Xuyên, ông Mai Phương Nam, ông Phan Thanh Điệp và ông Trần Việt Thành đã trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Cổ đông biểu quyết tại đại hội

Ngay sau đó, HĐQT FLCHomes cũng đã họp và thống nhất bầu bà Trần Thị Hương giữ chức Chủ tịch FLCHomes trong nhiệm kỳ mới. Bà Trần Thị Hương là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Northumbria, Newcastle Upon Tyne, Anh; Cử nhân Kinh doanh Quốc tế, Đại học Ngoại thương, Hà Nội.

Là gương mặt lãnh đạo quen thuộc tại FLCHomes, kinh nghiệm điều hành và quản lý đa dạng của bà Hương được HĐQT FLCHomes đánh giá cao trong lộ trình kiện toàn bộ máy điều hành, thúc đẩy và xúc tiến các mục tiêu, chiến lược kinh doanh mà doanh nghiệp đã đặt ra.

HĐQT FLCHomes nhiệm kỳ 2022 – 2027

Như vậy, với việc tổ chức thành công ĐHCĐ bất thường và ra mắt HĐQT 2022 – 2027, FLCHomes đã hoàn tất việc kiện toàn bộ máy quản trị cấp cao, nhằm theo sát quá trình tái cấu trúc và cải tổ toàn diện đang được xúc tiến tại doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều biến động, FLCHomes cho biết sẽ tập trung nguồn lực để đẩy mạnh việc kinh doanh tại các thị trường trọng điểm như Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Quy Nhơn…

Đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại, hàng hóa, công ty tiếp tục thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh để lĩnh vực này duy trì tỷ trọng đóng góp lớn trong tổng doanh thu. Đồng thời, FLCHomes cũng chú trọng mảng kinh doanh, khai thác vận hành sân golf và các dịch vụ golf, nhằm đón đầu nhu cầu du lịch thể thao đang gia tăng tích cực trong bối cảnh hậu đại dịch.

Tin tức liên quan