[FLCHOMES] CÔNG VĂN SỐ 112/CBTT-FLCHOMES NGÀY 31/12/2021 CỦA CÔNG TY FLCHOMES VỀ VIỆC THÔNG BÁO TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA CỦA CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo Công văn số 112/CBTT-FLCHOMES ngày 31/12/2021 của Công ty FLCHOMES về việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty.

Chi tiết xin mời xem tại đây

Tin tức liên quan