[FLCHOMES] NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN HỆ THỐNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN UPCOM

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo nghị quyết v/v Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán UPCoM.

Chi tiết xin mời xem tại đây

Tin tức liên quan