[FLCHOMES] NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA VIỆC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU THUYỀN – SÂN GOLF FLC BISCOM.

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo nghị quyết v/v ký kết và thực hiện hợp đồng với công ty TNHH đầu tư du thuyền – sân golf FLC Biscom

Chi tiết xin mời xem tại đây:

Tin tức liên quan