FLCHOMES – Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Ngọc Long

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Ngọc Long.

Chi tiết xin mời xem tại đây.

Tin tức liên quan