NGHỊ QUYẾT: VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Phạm Thị Kim Anh kể từ ngày 20/01/2021.

Mời xem file đầy đủ tại đây.

Tin tức liên quan