NGHỊ QUYẾT: VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Ngô Thị Nguyên Ngọc kể từ ngày 20/01/2021.

Mời xem file đầy đủ tại đây.

Tin tức liên quan