CBTT: THÔNG BÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FLCHOMES, VỀ VIỆC THU HỒI CỔ PHẦN ĐÃ CHÀO BÁN VÀ HOÀN TRẢ CHO CỔ ĐÔNG TIỀN MUA CỔ PHẦN

Xem tại đây

Tin tức liên quan