BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (NĂM 2020)

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Xin mời xem file đầy đù tại đây

Tin tức liên quan