CBTT: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2019

Công ty Cổ phần phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2019 và Công văn giải trình chênh lệch KQSXKD trên báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2019

Xem tại đây

Tin tức liên quan