CBTT: V/V THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2023 LẦN THỨ 2 CỦA CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes công bố thông tin về việc “Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ hai của Công ty””. Thông tin về thời gian, địa điểm cuộc họp chi tiết tại đây

Tin tức liên quan