CBTT: BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ IV NĂM 2019

Công ty Cổ phần phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2019 và Công văn giải trình chênh lệch KQSXKD trên báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2019.

Xem tại đây

Tin tức liên quan