CBTT: BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT FHH NHIỆM KỲ 2022-2027

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes công bố về việc bầu Trưởng ban kiểm soát FHH nhiệm kỳ 2022-2027

Kính mời quý anh/chị theo dõi thông tin và tải file đầy đủ tại đây

Tin tức liên quan