CBTT: CÔNG VĂN CBTT NGHỊ QUYẾT SỐ 14/2022/NQ-HĐQT-FLCHOMES NGÀY 29/8/2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC BÁN TÀI SẢN.

Công văn CBTT Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT-FLCHOMES ngày 29/8/2022 của Hội đồng quản trị về việc bán tài sản.

Kính mời quý anh/chị theo dõi thông tin và tải file đầy đủ tại đây

Tin tức liên quan