CBTT: FHH CÔNG BỐ BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 VÀ CÁC VĂN BẢN, TÀI LIỆU KÈM THEO

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes công bố Biên bản họp, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và các văn bản, tài liệu kèm theo.

Kính mời quý anh/chị theo dõi thông tin và tải file đầy đủ tại đây

Tin tức liên quan