CBTT: FHH CÔNG BỐ VỀ VIỆC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes công bố về việc Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023.

Kính mời quý anh/chị theo dõi thông tin và tải file đầy đủ tại đây

Tin tức liên quan