CBTT: FHH NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO CỦA CỤC THUẾ HÀ NỘI VỀ VIỆC CƯỠNG CHẾ THUẾ

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes công bố về việc FHH nhận được Thông báo của Cục thuế Hà Nội về việc cưỡng chế thuế – biện pháp trích tiền từ tài khoản và ngừng sử dụng hóa đơn

Kính mời quý anh/chị theo dõi thông tin và tải file đầy đủ tại đây

Tin tức liên quan