CBTT: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes công bố thời gian, địa điểm  tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Kính mời quý anh/chị theo dõi thông tin và tải file đầy đủ tại đây

Tài liệu họp tại đây

Tin tức liên quan