CBTT: NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CÔNG TY FLCHOMES VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Mời xem file đầy đủ tại đây.

 

Tin tức liên quan