CBTT: NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CÔNG TY FLCHOMES VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CỦA NĂM 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của năm 2020.

Mời xem file đầy đủ tại đây.

 

 

 

 

Tin tức liên quan