CBTT: NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Bà Hương Trần Kiều Dung kể từ ngày 25/05/2020.

Mời xem file đầy đủ tại đây

 

 

 

Tin tức liên quan