CBTT: NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BẦU CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT đối với Bà Bùi Hải Huyền kể từ ngày 25/05/2020.

Mời xem file đầy đủ tại đây

 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan