CBTT: V/V “CÔNG VĂN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 TỔ CHỨC NGÀY 27/06/2023”

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes công bố thông tin về việc

“Công văn công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức ngày 27/06/2023”

Kính mời quý anh/chị theo dõi thông tin và tải file đầy đủ tại đây

Tin tức liên quan