CBTT: V/V TRIỆU TẬP CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes công bố về việc Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Theo đó ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp là ngày 04/5/2023.

Kính mời quý anh/chị theo dõi thông tin và tải file đầy đủ tại đây

Tin tức liên quan