NGHỊ QUYẾT: VỀ VIỆC BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CÔNG TY FLCHOMES

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty đối với Bà Ngô Thị Nguyên Ngọc kể từ ngày 20/01/2021.

Mời xem file đầy đủ tại đây.

Tin tức liên quan