[THÔNG BÁO] CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes trân trọng thông báo công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước.

Chi tiết xin mời xem tại đây

 

Tin tức liên quan