Bản Tin

Nhà Đầu Tư

21:43 13/05/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo nghị quyết v/v ký kết và thực hiện hợp đồng với công ty TNHH đầu tư du thuyền – sân golf FLC Biscom Chi tiết xin mời xem tại đây:

Xem thêm

22:13 29/04/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo Nghị quyết về việc miễn nhiệm…

09:00 15/04/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo nghị quyết về việc triệu…

18:20 09/02/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo về ngày đăng ký cuối…

18:15 09/02/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo nghị quyết về việc triệu…

14:43 30/01/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes báo cáo tình hình quản trị công…