[FLCHOMES] THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Phát Triển Bất Động Sản FLCHomes

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Phát Triển Bất Động Sản FLCHOMES (“Công ty”) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2802383456 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 02/02/2016, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần 16 ngày 14/10/2020, địa chỉ trụ sở chính tại Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty với nội dung như sau:

1. Thời gian: 08h00’, Sáng Thứ Năm, ngày 10 tháng 6 năm 2021.

2. Địa điểm: Hội trường Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

3. Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 05/05/2021.

4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ
4.1. Đối với cổ đông là cá nhân:– Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;- Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
+ CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
+ Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
4.2. Đối với cổ đông là tổ chức:
– Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:
+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
+ CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
– Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
+ CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
+ Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
+ Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ:

6. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:
Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: (024) 3787 2999 – số máy lẻ 8303 (Bà Phạm Thị Vĩnh – Phòng HCNS) trước 16h30’ ngày 07 tháng 06 năm 2021, hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Phát Triển Bất Động Sản FLCHOMES

Văn phòng Công ty: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 3787 2999

Website: www.flchomes.vn

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý Cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

Bùi Hải Huyền

Tin tức liên quan