Bản Tin

Nhà Đầu Tư

14:42 09/04/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2020. Chi tiết tại file đính kèm.

Xem thêm

15:25 16/03/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes công bố thông tin về việc…

13:46 04/03/2020

Ngày 28/2/2020, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) ra thông báo chính thức về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết…

09:05 11/02/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo nghị quyết về việc…

17:52 04/02/2020

Công ty Cổ phần phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES công bố thông tin về…

19:00 20/01/2020

Công ty Cổ phần phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES công bố thông tin Báo…