Bản Tin

Nhà Đầu Tư

09:00 17/04/2020

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Phát Triển Bất Động Sản FLCHomes (“Công ty”) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2802383456 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 25/06/2019, địa chỉ trụ sở chính tại […]

Xem thêm

14:42 09/04/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES thông báo công văn của UBCKNN…

15:25 16/03/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes công bố thông tin về việc…

13:46 04/03/2020

Ngày 28/2/2020, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) ra thông báo chính thức về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết…

09:05 11/02/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo nghị quyết về việc…

17:52 04/02/2020

Công ty Cổ phần phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES công bố thông tin về…