Bản Tin

Nhà Đầu Tư

11:23 28/11/2019

Ngày 28/11/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES nhận được Công văn số 7138/UBCK-GSĐC ngày 26/11/2019 về việc hủy đăng ký Công ty đại chúng, theo đó, UBCKNN hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế – Biscem […]

Xem thêm

09:00 27/11/2019

Ngay từ hôm nay (27/11/2019), VSD nhận lưu ký 416 triệu cổ phiếu đăng ký của FLCHomes. Ngày 26/11, Trung…

11:34 25/11/2019

Ngày 25/11/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES nhận được Công văn…

06:59 19/11/2019

Là thương hiệu mới nhất đến từ hệ sinh thái của FLC, với lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là…