Bản Tin

Nhà Đầu Tư

17:08 20/01/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Ngô Thị Nguyên Ngọc kể từ ngày 20/01/2021. Mời xem file đầy đủ tại đây.

Xem thêm

17:05 20/01/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo nghị quyết về việc…

17:01 20/01/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo nghị quyết về việc…

18:14 18/11/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo về việc thay đổi…

14:28 16/10/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes trân trọng thông báo Giấy phép…

18:19 13/10/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes công bố Biên bản kiểm phiếu…