Bản Tin

Nhà Đầu Tư

15:25 16/03/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (Đính kèm file Nghị quyết)      

Xem thêm

13:46 04/03/2020

Ngày 28/2/2020, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) ra thông báo chính thức về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết…

09:05 11/02/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo nghị quyết về việc…

17:52 04/02/2020

Công ty Cổ phần phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES công bố thông tin về…

19:00 20/01/2020

Công ty Cổ phần phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES công bố thông tin Báo…

19:00 20/01/2020

Công ty Cổ phần phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES công bố thông tin Báo…